Overzicht

De Klimop uit Amsterdam is met ingang van 01-01-2022 op zoek naar een Leerkracht Middenbouw.

<strong>Deze bagage neem jij mee:</strong>
<ul>
<li>De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.</li><li>Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.</li><li>Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.</li><li>Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.</li><li>Daadkracht en stevig in je schoenen.</li><li>Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.</li><li>Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.</li><li>En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<strong>Vragen?</strong><br>
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Paul van Hattem via
<a href="mailto:directie.klimop@innoord.nl">directie.klimop@innoord.nl</a>. Op dit mail adres ontvangt hij ook graag je motivatie en CV.<br>
Voor een sfeerimpressie van de school check het volgende filmpje: <a href="https://youtu.be/kpi3sihYTAI">
https://youtu.be/kpi3sihYTAI</a>.<br>
En vergeet niet om op onze website te kijken: https://deklimopamsterdam.nl/<br>
<br>
&nbsp;

Over De Klimop

Algemeen
De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt (Van der Pekbuurt) in Amsterdam-Noord. Zo’n 170 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop. Er werken 20 leerkrachten.

Karakter van de school
We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

Op de Klimop besteden we met ingang van dit schooljaar extra aandacht aan:
• De invoering passend onderwijs door middel van handelings- en opbrengstgericht werken, HGOW;
• De invoering van Hallo Muziek, een nieuwe leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8;
• De invoering van De Vreedzame School;
• Het werken met iPads;
• De invoering van Engels vanaf groep 5;
• Gezond gedrag: in samenwerking met Jump-in hebben we duidelijke richtlijnen voor eten, drinken en bewegen op school.

Solliciteer