Overzicht

Gerrit van der Veen College uit Amsterdam is met ingang van per 27 maart op zoek naar een Docent Biologie.

Sollicitatieinformatie

Over Gerrit van der Veen College

Het Gerrit van der Veen College is een relatief kleine school voor havo en vwo in Amsterdam. We hebben 880 leerlingen en 105 medewerkers. We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat bij ons elke leerling en elke medewerker vanuit elke (geloofs)overtuiging van harte welkom is.
We zijn een school waar je jezelf kunt en mag zijn, waar je gezien en gekend wordt, waar je werkt en leert in een prettige en veilige omgeving en samen leert en leeft. We zijn een erkende cultuurprofielschool en geloven dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren zijn. We zijn een DansMuziek (DAMU) school en werken samen met de Nationale Ballet Academie en met Lucia Marthas School of Performing Arts en het conservatorium van Amsterdam.

Het Gerrit van der Veen College is een school in transitie. Vragen als ‘wat is er nodig om toekomstbestendig en kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven bieden, wat vraagt dat van leerlingen en van medewerkers en hoe geven we dit vorm en inhoud?’, spelen een belangrijke rol in dit proces. 
Hoe kunnen we beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen en hoe verhoudt dat zich tot de huidige en gewenste inrichting van ons onderwijs? Dat is een spannende zoektocht waar we de komende jaren 

Solliciteer