Overzicht

Over-Y College uit Amsterdam is met ingang van in overleg op zoek naar een docent lichamelijke opvoeding.

Sollicitatieinformatie

Over Over-Y College

Het Over-Y College is een kleine school voor vmbo-tl en havo in Amsterdam-Noord waar iedereen elkaar kent. Wij werken met een betrokken docententeam, waarbij onze leerlingen de weg naar onze collega’s goed kunnen vinden. Onze afdeling Zorg is zo ingericht dat in samenwerking met de mentoren onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied op ons kunnen rekenen.
Wij bieden onze leerlingen veel extra ondersteuning, door onder andere gebruik te maken van een online leermiddel voor het stimuleren van de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Maar ook juist het kopje thee ná school, leuke naschoolse activiteiten, even met jouw mentor of een andere docent te kunnen praten of gezamenlijk het huiswerk op school maken. Wij vinden het belangrijk  dat we elkaar respecteren. Ons onderwijs is dynamisch, waarbij veel contact is met bedrijven en instellingen in de buurt. Vooruitlopend op de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn (een praktisch vak voor alle leerlingen van de theoretisch leerweg), volgen onze leerlingen in de onderbouw één dagdeel de PRof klas. Dit staat voor praktisch onderwijsfabriek. Zo leren onze leerlingen op een andere manier met elkaar samen te werken, te onderzoeken en te ontwerpen. Op deze manier creëren wij maatschappelijke betrokkenheid en een school die middenin de samenleving staat. Ook de sportklas ontbreekt niet op het Over-Y College. De leerlingen die deze klas volgen, kiezen vaak een sportieve vervolgopleiding op het MBO.
Er is op onze school veel aandacht voor de individuele leerling op het gebied van cognitieve ontwikkeling, vorming  en talentonwikkeling. Ons streven is dat onze leerlingen ná het behalen van hun diploma, in staat zijn om onderzoekend, ondernemend en kritisch te leren voor een goede aansluiting in onze maatschappij. Onze leerlingen zijn immers burgers in wording!

Solliciteer