Overzicht

Niftarlake College uit Maarssen is met ingang van 09-05-2023 op zoek naar een Docent Biologie 2e graad.

Sollicitatieinformatie

Vanuit bovenstaande kernwaarden én de missie van de school dagen we je uit om te solliciteren. We waarderen eigenheid en zien graag in jouw sollicitatie wat je drijfveer is, jouw enthousiasme, creativiteit en persoonlijkheid. Een brief mag uiteraard, maar
een korte pitch waarin je aangeeft waarom je graag een bijdrage wil leveren aan ons onderwijs, waarderen wij ook. We zoeken naar collega’s met verschillende talenten, zodat er in onze teams mensen werken die elkaar aanvullen en inspireren.<br>
&nbsp;<br>
Je kunt je sollicitatie, vóór 15 februari, richten aan de rector, dhr. E.J. (Erik) Visser MEM, via&nbsp;<a href="mailto:sollicitatie@niftarlake.nl">sollicitatie@niftarlake.nl</a> of via Meesterbaan.<br>
&nbsp;<br>
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz, personeelsfunctionaris, via&nbsp;<a href="mailto:sollicitatie@niftarlake.nl">sollicitatie@niftarlake.nl</a> of telefoonnummer 085-7608160.

Over Niftarlake College

Werken bij het Niftarlake College

 

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je tere

Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! 

Het Niftarlake College daagt uit! 
 
Het Niftarlake College daagt je uit om jouw plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden je op om een bijdrage te leveren aan een samenleving vanuit jouw kracht en talent. 

Binnen het Niftarlake College is iedereen met elkaar verbonden. Het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid is dan ook heel gewoon, of zelfs een gegeven! 

Samen met elkaar en de omgeving ontwikkelen medewerkers en leerlingen een betekenisvolle leeromgeving en (het onderwijs van) de toekomst. 

Onze visie 

Wij willen onderwijs bieden dat leerlingen uitdaagt om het beste uit jezelf te halen. Naast regulier klassikaal onderwijs gaan wij voor: 

  • onderwijsvormen die ruimte bieden om de leerling te zien; 

  • leerlingen en medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en nemen; 

  • betekenisvol leren. 

Daarnaast is het voor ons belangrijk om een professionele lerende organisatie te zijn. 

Wij zijn een Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum). Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. 

cht op een school die in beweging is. 

Onze school met ongeveer 1690 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen.

 

Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een bruisende sfeer. 

 

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. 

 

Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

 

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief

‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan. 

 

Missie

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.” 

 

Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld toteen verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens. 

 

Schooldoelen

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen. 

 

 

De schooldoelen zijn o.a.:

– Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
– Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
– De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

 

Solliciteren of meer weten?

 

Vanuit bovenstaande kernwaarden én de missie van de school dagen we je uit om te solliciteren. We waarderen eigenheid en zien graag in jouw sollicitatie wat je drijfveer is, jouw enthousiasme, creativiteit en persoonlijkheid. Een brief mag uiteraard, maar een korte pitch waarin je aangeeft waarom je graag een bijdrage wil leveren aan ons onderwijs, waarderen wij ook. We zoeken naar collega’s met verschillende talenten, zodat er in onze teams mensen werken die elkaar aanvullen en inspireren.

 

Je kunt je sollicitatie richten aan de rector, dhr. E.J. (Erik) Visser MEM, via sollicitatie@niftarlake.nl.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Lisette Vaughan, personeelsfunctionaris, via sollicitatie@niftarlake.nl of telefoonnummer 085-7608300.

 
PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!

 

Solliciteer