Overzicht

St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden uit Leiden is met ingang van 01-08-2022 op zoek naar een Teamleider.

<ul>
<li>HBO/WO-niveau met 2e of 1e graads lesbevoegdheid</li><li>Academisch werk- en denkniveau</li><li>Bijhouden van de onderwijsontwikkelingen in brede zin</li><li>Kennis van managementtechnieken en gevoel voor bedrijfs- en sociale processen</li><li>Bereid en in staat om mee te werken aan de ontwikkeling van de onderwijskundige koers van de school en de uitvoering van de doelstellingen die hieruit voortvloeien</li><li>Een representatieve persoonlijkheid</li></ul>
Een geldige VOG is een voorwaarde voordat je kunt starten.

Sollicitatieinformatie

U kunt reageren op deze vacature tot en met vrijdag 10 juni 2022. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.&nbsp;Uit uw brief blijkt dat u belangstelling heeft voor deze functie en u licht uw belangstelling en geschiktheid toe
met een motivatie.<br>
<br>
Voor nadere informatie en sollicitaties kan contact opgenomen worden met de heer J. Melchior, conrector Leonardo College, via
<a href="mailto:JMEL@davinci-leiden.nl">JMEL@davinci-leiden.nl</a>. Het competentieprofiel voor deze functie kunt u opvragen bij mevrouw F. Bosman, afdeling Personeelszaken,
<a href="mailto:fbos@davinci-leiden.nl">fbos@davinci-leiden.nl</a>.<br>
&nbsp;<br>
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden zo snel als mogelijk na 10 juni plaats. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee teamleiders, een docent uit het team, een leerling en een lid van de Medezeggenschapsraad (MR).<br>
&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
&nbsp;

Over St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit vier scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Telderskade  en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat  (mavo, havo, vwo, Technasium), Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader) en het City College / ISK. Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.
 In onze scholen hechten we grote waarde aan:

  • kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum;
  • verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming;
  • maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid.

 Op elke school gelden duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en
 werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat.

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs leveren.

Deze innovatieve scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.
 

Solliciteer