Overzicht

Schakel College uit Aruba is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Docent Nederlands 1e graads.

<p><strong>Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij:</strong></p>

<ul>
<li>In het bezit is van een 1ste graads bevoegdheid</li>
<li>Minimaal 4 jaar recente werkervaring heeft op een school voor Nederlands Voortgezet Onderwijs, met name in de (voor)examenklassen</li>
<li>In staat en bereid is om zorgvuldig om te gaan met cultuurverschillen</li>
<li>Breed inzetbaar is</li>
<li>Affiniteit en bekendheid heeft met het onderwijsprofiel van de stichting</li>
<li>In het bezit is van een rijbewijs</li>
</ul>

<p>&nbsp;<br />
<strong>Wie zoeken wij?</strong></p>

<ul>
<li>Een ambitieuze, daadkrachtige en actief betrokken docent</li>
<li>Een docent met een inspirerende visie op onderwijs</li>
<li>Een docent die ervaring heeft met meertalige leerlingen</li>
<li>Een docent die digitaal vaardig is en ervaring heeft met online lessen verzorgen.</li>
<li>Een docent die buitenlandervaring heeft, dan wel affiniteit met het Caribisch deel van het Koninkrijk.</li>
</ul>

Sollicitatieinformatie

<p>Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, motivatiebrief en scans van (gewaarmerkte) diploma&rsquo;s kunt u tot 12 april 2021 via MeesterBaan richten aan mevrouw Wendy Jongstra-Maessen, schoolleider. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het Schakel College, telefoon 00297-5871583 en onze website bekijken <a href="http://www.college.schakelaruba.com/">www.college.schakelaruba.com</a>.<br />
&nbsp;</p>

Over Schakel College

Het Schakel College op Aruba biedt leerlingen op Aruba, Nederlands voortgezet onderwijs met een internationale dimensie in een vriendelijke, stimulerende en uitdagende omgeving. In augustus 2008 is het Schakel College gestart met voortgezet onderwijs. In een goed doordacht groeimodel zijn de leerstromen Mavo, Havo en Vwo geleidelijk ontwikkeld. Inmiddels kan op elke niveau worden deelgenomen aan de eindexamens. 

Het Schakel College bereid leerlingen voor op:

  • Nederlandse staatsexamens
  • Arubaanse eindexamens
  • Cambridge exams

In het examenjaar kiest de leerling het examen dat het beste bij hem of haar past.

Kenmerken van onze school:

  • De leerlingen krijgen les in kleine groepen van docenten die niet alleen hun vak verstaan,  maar daarnaast zeer betrokken zijn bij het wel en wee van onze leerlingen. Er wordt op meerdere niveaus uitleg gegeven. Zo vindt elke leerling aansluiting.
  • We begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid. Daarbij is het belangrijk om leerlingen eigen verantwoordelijkheid te geven. De nadruk in de eerste leerjaren ligt op het leren studeren. Daarna trainen we de leerlingen in het leren denken in verbanden. We leren leerlingen initiatief te nemen en samen te werken. Er zijn buitenschoolse activiteiten en thema's waarin ze verschillende vaardigheden kunnen oefenen.
  • De leerlingen werken in een digitale leeromgeving waarin het gebruik van digitale schoolborden, laptops en ondersteunende software voor de lessen vanzelfsprekend zijn. Er is veel aandacht voor actualiteit en moderne ontwikkelingen.
  • Het Schakel College biedt een uitstekende aansluiting op het Nederlands onderwijssysteem door de voorbereiding van haar leerlingen op het Nederlandse staatsexamen. Deze examens worden afgenomen door de Nederlandse staatsexamencommissie op Bonaire. Vanaf dit schooljaar is het Schakel College ook bevoegd om Arubaanse eindexamens af te nemen op onze eigen locatie. Het hoge niveau Nederlands op school alsmede de training in belangrijke studievaardigheden maken dat de overstap van leerlingen die in Nederland of Aruba verder willen studren soepel verloopt. Ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland of op Aruba (universiteit, hbo en mbo) is geen enkel probleem.
  • Het gemiddelde eindexamenslagingspercentage op school ligt rond de 90%. In onze multilinguale omgeving met veel multilinguale leerlingen is dit een bijzonder mooi resultaat. 

Solliciteer